معدن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار بزرگ اروپایی از پهنه معدنی بزرگ یانکول در ایالت ساوز ولز استرالیا خارج شد. این شرکت سوئیسی- ‌انگلیسی با فروش سهام خود در این مجموعه معدنی از فعالیت در حوزه زغال‌سنگ یانکول دست کشید و کار را به رقبای چینی واگذار کرد. جالب اینکه همزمان با این اقدام، گلنکور با نیپون‌استیل ژاپن بر سر تامین زغال‌سنگ صنایع فولاد نیپون به توافق رسید ‌که تعجب بسیاری را برانگیخت. گفته شده ارزش سهام گلنکور (Glencore) در پهنه یانکول استرالیا ۲۹۳‌میلیون دلار بوده که به‌طور کامل واگذار شده است. معدن واگذار‌شده در آخرین گزارش گلنکور دارای ۸۱۹‌میلیون تن زغال‌سنگ قابل‌برداشت و ۶میلیارد تن ذخیره بود.

ل